Home Shows Mass Mentor Fashion mentor: จิ้บ ปกฉัตร
0

Fashion mentor: จิ้บ ปกฉัตร

0
0

2คำถามสำหรับเมนทัวร์ด้านแฟชั่นอย่างจิ้บปก ถ้าต้องใส่ชุดๆเดียวทั้งเดือนแงบห้ามเปลี่ยน คุณจะใส่ชุดอะไร เเละอะไรที่ผู้หญิงไม่ควรมี ถึงมีก็ควรปาทิ้ง….ฟังคำตอบสิคะ

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *