Home Shows What the วัฒนธรรม Whatha..วัฒนธรรม: คนไทยทักทายอ้วนดำ

Whatha..วัฒนธรรม: คนไทยทักทายอ้วนดำ

0
0

สังเกตไหมเวลาคนไทยเจอกันชอบทักว่า อ้วนขึ้น ผอมลง หัวฟู เล็บดำ
ต่างชาติว่างะ พูด
ps. ถ้าไม่รำคาญนักอย่าปิดโฆษณาจ้า ถือเป็นค่าน้ำขิงให้คนแก่

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *